Chiều ngày 13/01/2017.Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.


Tên album
Chiều ngày 13/01/2017.Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/01/2017 5:30:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 05:32:25 CH

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 05:32:25 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 05:32:25 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 05:32:25 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 05:32:25 CH

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch quốc Hội hunggary GE-GỜ-GEI GUI-ÁT.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 05:32:25 CH

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất