Sáng ngày 13/01/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn


Tên album
Sáng ngày 13/01/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/01/2017 12:00:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 12:01:51 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 12:01:52 CH

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 12:01:52 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 12:01:52 CH

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 12:01:52 CH

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn Quốc hội Hunggary do Ngài GE-RỜ-GEI GUI-AT Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 12:01:52 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất