Ngày 11/01/2017.Ngày làm việc thứ ba,phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 11/01/2017.Ngày làm việc thứ ba,phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/01/2017 11:05:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban PL Nguyễn Khắc ĐỊnh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/01/2017 11:27:12 SA

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/01/2017 11:27:12 SA

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban TP Lê Thị Nga phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/01/2017 11:27:12 SA

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/01/2017 11:27:12 SA

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/01/2017 11:27:12 SA

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/01/2017 11:27:12 SA

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất