Ngày 10/01/2017.Ngày làm việc thứ hai,phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 10/01/2017.Ngày làm việc thứ hai,phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/01/2017 7:34:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/01/2017 08:56:54 SA

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/01/2017 08:56:54 SA

Dung lượng: 5,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/01/2017 08:56:54 SA

Dung lượng: 4,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/01/2017 05:02:52 CH

Dung lượng: 6,86MB

Tải ảnh gốc

Thứ trưởng Bộ QP Nguyễn Phương Nam phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/01/2017 05:02:52 CH

Dung lượng: 6,74MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/01/2017 05:02:52 CH

Dung lượng: 4,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất