Ngày 09/01/2017.Khai mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 09/01/2017.Khai mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/01/2017 9:47:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu ĐB,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2017 10:00:01 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2017 10:00:01 SA

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2017 10:00:01 SA

Dung lượng: 851,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2017 10:00:01 SA

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2017 10:00:01 SA

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2017 10:00:01 SA

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất