Sáng ngày 04/01/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan.


Tên album
Sáng ngày 04/01/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/01/2017 10:02:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 10:08:09 SA

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 10:08:09 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 10:08:09 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 10:08:09 SA

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 10:08:09 SA

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 10:08:09 SA

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất