Sáng ngày 04/01/2017.Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương.


Tên album
Sáng ngày 04/01/2017.Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/01/2017 9:46:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 09:55:11 SA

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đngr.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 09:55:11 SA

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đngr.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 09:55:11 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đngr.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 09:55:11 SA

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đngr.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 09:55:11 SA

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đngr.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/01/2017 09:55:11 SA

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất