Ngày 30/12/2016.Đối thọại giữa Thường trực Đảng ủy,Lãnh đạo văn phòng Quốc hội với đoàn viên công đoàn.


Tên album
Ngày 30/12/2016.Đối thọại giữa Thường trực Đảng ủy,Lãnh đạo văn phòng Quốc hội với đoàn viên công đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/12/2016 1:19:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bí thư Đảng ủy,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/12/2016 01:24:47 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/12/2016 01:24:47 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/12/2016 01:24:47 CH

Dung lượng: 3,44MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/12/2016 01:24:47 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch CĐ Phạm Thúy Chinh trinhf bày báo cáo tổng hợp ý kiến,kiến nghị của công đoàn cơ sở.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/12/2016 01:24:47 CH

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu bế mạc hội nghị đối thoại.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/12/2016 01:24:47 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất