Sáng ngày 23/12/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.


Tên album
Sáng ngày 23/12/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/12/2016 10:46:02 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/12/2016 10:47:40 SA

Dung lượng: 260,26kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/12/2016 10:47:40 SA

Dung lượng: 296,37kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/12/2016 10:47:40 SA

Dung lượng: 294,27kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/12/2016 10:47:40 SA

Dung lượng: 298,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/12/2016 10:47:40 SA

Dung lượng: 292,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Iran SALEH ADIBI chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/12/2016 10:47:40 SA

Dung lượng: 270,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất