Ngày 22/12/2016.Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.


Tên album
Ngày 22/12/2016.Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/12/2016 11:29:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chúc Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2016 11:31:43 SA

Dung lượng: 288,15kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chúc Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2016 11:31:43 SA

Dung lượng: 255,31kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chúc Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2016 11:31:43 SA

Dung lượng: 271,27kB

Tải ảnh gốc

NDN_0185

Ngày tạo: 22/12/2016 11:31:43 SA

Dung lượng: 288,37kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chúc Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2016 11:31:43 SA

Dung lượng: 286,54kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội,các đồng chí Ủy ban thường vụ Quốc hội,Cán bộ viên chúc Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền trung.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2016 11:31:43 SA

Dung lượng: 297,86kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất