Chiều ngày 20/12/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.


Tên album
Chiều ngày 20/12/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/12/2016 4:50:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/12/2016 04:52:23 CH

Dung lượng: 304,00kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/12/2016 04:52:23 CH

Dung lượng: 285,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/12/2016 04:52:23 CH

Dung lượng: 284,36kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/12/2016 04:52:23 CH

Dung lượng: 308,61kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/12/2016 04:52:23 CH

Dung lượng: 330,03kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Thủ tướng CamPuChia HUNSEN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/12/2016 04:52:23 CH

Dung lượng: 320,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất