Sáng ngày 17/12/2016.Hội nghị triển khai Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công


Tên album
Sáng ngày 17/12/2016.Hội nghị triển khai Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/12/2016 9:50:03 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Tổng TK Quốc Hội,Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Bộ lĩnh trình bày NQ của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/12/2016 09:59:45 SA

Dung lượng: 259,09kB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng TK Quốc Hội,Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Bộ lĩnh trình bày NQ của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/12/2016 09:59:45 SA

Dung lượng: 265,06kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban soạn thảo,Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT Trần Thị Quốc Khánh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/12/2016 09:59:45 SA

Dung lượng: 274,79kB

Tải ảnh gốc

Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2016 09:59:45 SA

Dung lượng: 276,49kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban soạn thảo,Ủy viên thường trực Uỷ ban KHCNMT Trần Thị Quốc Khánh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/12/2016 09:59:45 SA

Dung lượng: 294,82kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban soạn thảo,Ủy viên thường trực Uỷ ban KHCNMT Trần Thị Quốc Khánh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/12/2016 09:59:45 SA

Dung lượng: 269,02kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất