Chiều ngày 12/12/2016.Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.


Tên album
Chiều ngày 12/12/2016.Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/12/2016 6:21:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thăm hỏi các Cựu chiến binh,Đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2016 06:35:08 CH

Dung lượng: 292,39kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thăm hỏi các Cựu chiến binh,Đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2016 06:35:08 CH

Dung lượng: 315,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thăm hỏi các Cựu chiến binh,Đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2016 06:35:08 CH

Dung lượng: 295,57kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Hội CCB Văn phòng QH Nguyễn Duy Hoàng trình bày bc công tác của Hội CCB VPQH..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2016 06:35:08 CH

Dung lượng: 188,20kB

Tải ảnh gốc

NDN_8955

Ngày tạo: 15/12/2016 06:35:08 CH

Dung lượng: 163,27kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2016 06:35:08 CH

Dung lượng: 163,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất