Sáng 9/12, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.


Tên album
Sáng 9/12, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2016 8:31:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2016 09:26:51 SA

Dung lượng: 357,93kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo,định hướng Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2016 09:26:51 SA

Dung lượng: 159,18kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo,định hướng Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2016 09:26:51 SA

Dung lượng: 157,15kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo,định hướng Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2016 09:26:51 SA

Dung lượng: 168,60kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo,định hướng Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2016 09:26:51 SA

Dung lượng: 150,11kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo,định hướng Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2016 09:26:51 SA

Dung lượng: 156,69kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất