Sáng ngày 24/11/2016.Tại Nhà Quốc hội,Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.


Tên album
Sáng ngày 24/11/2016.Tại Nhà Quốc hội,Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/11/2016 10:35:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu trong Đoàn phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2016 10:41:07 SA

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2016 10:41:07 SA

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2016 10:41:07 SA

Dung lượng: 813,63kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2016 10:41:07 SA

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2016 10:41:07 SA

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Cao Bằng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2016 10:41:07 SA

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất