Chiều ngày 23/11/2016.Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt ViLayVong Bouddakham.


Tên album
Chiều ngày 23/11/2016.Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt ViLayVong Bouddakham.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2016 5:50:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Ủy viên BCHTW Đảng CM Lào,Ủy viên UBTVQH,Chủ nhiệm UBKT,TC và kiểm toán,Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt ViLayVong Bouddakham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 05:57:27 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Ủy viên BCHTW Đảng CM Lào,Ủy viên UBTVQH,Chủ nhiệm UBKT,TC và kiểm toán,Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt ViLayVong Bouddakham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 05:57:27 CH

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Ủy viên BCHTW Đảng CM Lào,Ủy viên UBTVQH,Chủ nhiệm UBKT,TC và kiểm toán,Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt ViLayVong Bouddakham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 05:57:27 CH

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Ủy viên BCHTW Đảng CM Lào,Ủy viên UBTVQH,Chủ nhiệm UBKT,TC và kiểm toán,Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt ViLayVong Bouddakham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 05:57:27 CH

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Ủy viên BCHTW Đảng CM Lào,Ủy viên UBTVQH,Chủ nhiệm UBKT,TC và kiểm toán,Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt ViLayVong Bouddakham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 05:57:27 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng trao Tặng phẩm.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 05:57:27 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất