Chiều 16/11,Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.


Tên album
Chiều 16/11,Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2016 7:06:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/11/2016 07:10:03 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/11/2016 07:10:03 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/11/2016 07:10:03 CH

Dung lượng: 971,08kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/11/2016 07:10:03 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu tiếp Bà Edelgard Bulmahn Phó chủ tịch Quốc hội Đức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/11/2016 07:10:03 CH

Dung lượng: 2,23MB

Tải ảnh gốc

Tặng phẩm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/11/2016 07:10:03 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất