Chiều 8/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang


Tên album
Chiều 8/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/11/2016 6:57:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 08/11/2016 07:00:10 CH

Dung lượng: 3,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 08/11/2016 07:17:59 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 08/11/2016 07:00:10 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 08/11/2016 07:00:10 CH

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 08/11/2016 07:00:10 CH

Dung lượng: 3,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Trương Đức Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 08/11/2016 07:00:10 CH

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất