Chiều 7/11/2016., Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins


Tên album
Chiều 7/11/2016., Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2016 6:02:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 07/11/2016 06:19:56 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 07/11/2016 06:19:56 CH

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 07/11/2016 06:19:56 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 06:19:56 CH

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 06:19:56 CH

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland, Ngài Michael D. Higgins. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 06:19:56 CH

Dung lượng: 3,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất