Chiều 25/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith


Tên album
Chiều 25/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2016 6:47:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 06:48:28 CH

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 06:48:28 CH

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 06:48:28 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 06:48:28 CH

Dung lượng: 3,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 06:48:28 CH

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCNDCM Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 06:48:28 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất