Chiều 20/10, Lễ ra mắt Nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam


Tên album
Chiều 20/10, Lễ ra mắt Nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/10/2016 7:45:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Ngày tạo: 20/10/2016 08:12:58 CH

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 07:59:34 CH

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 08:38:16 CH

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 07:59:34 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 07:59:34 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 07:59:34 CH

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất