Ngày 18/10/2016, Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar Lukarsky


Tên album
Ngày 18/10/2016, Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar Lukarsky
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/10/2016 3:35:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/10/2016 03:38:33 CH

Dung lượng: 6,42MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/10/2016 03:38:33 CH

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/10/2016 03:38:33 CH

Dung lượng: 6,48MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/10/2016 03:38:33 CH

Dung lượng: 4,51MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Bộ trưởng Bộ kinh tế Bungari BoZidar.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/10/2016 03:38:33 CH

Dung lượng: 4,46MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất