Chiều 11/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ, sang thăm chính thức Việt Nam từ 11-13/10.


Tên album
Chiều 11/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ, sang thăm chính thức Việt Nam từ 11-13/10.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/10/2016 6:45:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ.

Ngày tạo: 11/10/2016 06:54:19 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ.

Ngày tạo: 11/10/2016 06:54:19 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ.

Ngày tạo: 11/10/2016 06:49:48 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ.

Ngày tạo: 11/10/2016 06:49:48 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ.

Ngày tạo: 11/10/2016 06:49:48 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Michaelle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ.

Ngày tạo: 11/10/2016 06:49:48 CH

Dung lượng: 703,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất