Chiều ngày 6/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật bản Đại sứ Hiroshi Fukada tới chào từ biệt,kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam


Tên album
Chiều ngày 6/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật bản Đại sứ Hiroshi Fukada tới chào từ biệt,kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/10/2016 4:51:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhât bản Đại sứ Hiroshi Fukada tới chào từ biệt,kết thúc nhiệm kỳ tại Việt NamẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 04:52:48 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhât bản Đại sứ Hiroshi Fukada tới chào từ biệt,kết thúc nhiệm kỳ tại Việt NamẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 04:52:48 CH

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhât bản Đại sứ Hiroshi Fukada tới chào từ biệt,kết thúc nhiệm kỳ tại Việt NamẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 04:52:48 CH

Dung lượng: 846,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhât bản Đại sứ Hiroshi Fukada tới chào từ biệt,kết thúc nhiệm kỳ tại Việt NamẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 04:52:48 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất