Ngày 06/10/2016, Ngày làm việc thứ tư của Ủy ban thường vụ Quốc hội


Tên album
Ngày 06/10/2016, Ngày làm việc thứ tư của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/10/2016 10:00:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 10:08:37 SA

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 10:08:37 SA

Dung lượng: 3,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 10:08:37 SA

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 10:08:37 SA

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 10:08:37 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/10/2016 10:08:37 SA

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất