Ngày 03/10/2016.Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.


Tên album
Ngày 03/10/2016.Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/10/2016 2:47:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 03:13:05 CH

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 03:13:05 CH

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 03:13:05 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 03:13:05 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 03:13:05 CH

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Nhóm Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt nam đối thoai với Bà Eleanor Laing Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2016 03:13:05 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất