Ngày 22/9/2016.Ngày làm việc thứ chín Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 22/9/2016.Ngày làm việc thứ chín Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/09/2016 9:36:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH Nguyễn Thúy Anh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 03:55:21 CH

Dung lượng: 672,08kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban PL Nguyễn Khắc Định phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 03:55:22 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH NGuyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 03:55:22 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH NGuyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 03:55:22 CH

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban CTĐB Trần Văn Túy phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 03:55:22 CH

Dung lượng: 986,01kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT Tràn Thị Quốc Khánh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 03:55:22 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất