Ngày 21/9/2016.Ngày làm việc thứ tám Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 21/9/2016.Ngày làm việc thứ tám Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/09/2016 9:08:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2016 09:37:19 SA

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2016 09:37:19 SA

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2016 09:37:19 SA

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2016 của TANDTC.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/09/2016 09:37:19 SA

Dung lượng: 886,48kB

Tải ảnh gốc

Viện Trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2016 của VKSNDTC.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/09/2016 09:37:19 SA

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Viện Trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2016 của VKSNDTC.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/09/2016 09:37:19 SA

Dung lượng: 3,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất