Sáng 20/9/2016, Hội nghị quán triệt, triển khai quy định 29-QĐ/TW, quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối


Tên album
Sáng 20/9/2016, Hội nghị quán triệt, triển khai quy định 29-QĐ/TW, quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/09/2016 4:43:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

NDN_4778

Ngày tạo: 20/09/2016 04:45:37 CH

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2016 04:45:37 CH

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2016 04:45:37 CH

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2016 04:45:37 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2016 04:45:37 CH

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ban thường vụ,Trưởng Ban tổ chức Đảng Ủy khối.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2016 04:45:37 CH

Dung lượng: 3,05MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất