Chiều ngày 19/9/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.


Tên album
Chiều ngày 19/9/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/09/2016 6:18:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:19:48 CH

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:19:48 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:19:48 CH

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:19:48 CH

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu do Tiến sĩ,Bác sĩ Shin Young-Soo,Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:19:48 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất