Ngày 16/9/2016.Ngày làm việc thứ năm Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 16/9/2016.Ngày làm việc thứ năm Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/09/2016 10:30:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/09/2016 11:00:19 SA

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Thứ trưởng Bộ KHĐT trình bày tờ trình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/09/2016 11:00:19 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/09/2016 11:00:19 SA

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/09/2016 11:00:19 SA

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/09/2016 11:00:19 SA

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/09/2016 11:00:19 SA

Dung lượng: 2,23MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất