Ngày 15/9/2016.Ngày làm việc thứ tư Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 15/9/2016.Ngày làm việc thứ tư Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/09/2016 9:50:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2016 10:01:50 SA

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai - QHK XIV.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2016 10:01:50 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai - QHK XIV.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2016 10:01:50 SA

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2016 10:01:50 SA

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch HĐDT Hà Ngọc Chiến phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2016 10:01:50 SA

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Nguyễn Đức Hải phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2016 10:01:50 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất