Ngày 13/9/2016.Ngày làm việc thứ hai Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 13/9/2016.Ngày làm việc thứ hai Phiên họp thứ 3 của ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/09/2016 9:34:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Chu Ngọc Anh trình bày tờ trình dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2016 09:43:05 SA

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2016 09:43:05 SA

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2016 09:43:05 SA

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNND Phan Thanh Bình góp ý dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2016 09:43:05 SA

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận cho ý kiến về quy chế lập,thẩm tra,trình QH quyết định dự toán NSNN,phương án phân bố NSTƯ và phê chuẩn quyết toán NSNN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2016 02:51:38 CH

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận cho ý kiến về quy chế lập,thẩm tra,trình QH quyết định dự toán NSNN,phương án phân bố NSTƯ và phê chuẩn quyết toán NSNN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2016 02:51:38 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất