Chiều ngày 07/09/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo


Tên album
Chiều ngày 07/09/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/09/2016 2:36:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2016 06:11:37 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2016 06:11:37 CH

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2016 06:11:37 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2016 06:11:37 CH

Dung lượng: 2,25MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2016 06:11:37 CH

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bu-tan, Ông Jigme Zangpo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2016 06:11:37 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất