Chiều ngày 3/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi


Tên album
Chiều ngày 3/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Nội dung mô tả
Chiều 3/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp có chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Ngày tạo
03/09/2016 4:53:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/09/2016 04:56:36 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/09/2016 04:56:36 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/09/2016 04:56:36 CH

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/09/2016 04:56:36 CH

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/09/2016 04:56:36 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/09/2016 04:56:36 CH

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất