Ngày 28/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu dự đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016.


Tên album
Ngày 28/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu dự đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/08/2016 11:48:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

NDN_2622

Ngày tạo: 28/08/2016 11:52:48 SA

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

NDN_2623

Ngày tạo: 28/08/2016 11:52:48 SA

Dung lượng: 883,27kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu dự đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/08/2016 11:52:48 SA

Dung lượng: 1.000,76kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu dự đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/08/2016 11:52:48 SA

Dung lượng: 4,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu dự đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/08/2016 11:52:48 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu dự đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/08/2016 11:52:48 SA

Dung lượng: 1.006,85kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất