Chiều 24/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ,Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài.


Tên album
Chiều 24/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ,Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/08/2016 4:15:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

NDN_2082

Ngày tạo: 24/08/2016 08:31:48 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

NDN_2086

Ngày tạo: 24/08/2016 08:31:48 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

NDN_2104

Ngày tạo: 24/08/2016 08:31:48 CH

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

NDN_2116

Ngày tạo: 24/08/2016 08:31:48 CH

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

NDN_2118

Ngày tạo: 24/08/2016 08:31:48 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

NDN_2129

Ngày tạo: 24/08/2016 08:31:48 CH

Dung lượng: 3,88MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất