Chiều 28/7/2016, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề


Tên album
Chiều 28/7/2016, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2016 2:19:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2016 06:08:19 CH

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2016 06:08:19 CH

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2016 06:08:19 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2016 06:08:19 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2016 06:08:19 CH

Dung lượng: 3,61MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2016 06:08:19 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất