Sáng ngày 23/7/2016.Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.


Tên album
Sáng ngày 23/7/2016.Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2016 4:04:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:08:22 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:08:22 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:08:22 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:08:22 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:08:22 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà đại diện doanh nghiệp,doanh nhân thương binh tiêu biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:08:22 CH

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất