Sáng ngày 23/7/2016.Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan Thông tấn,báo chí.


Tên album
Sáng ngày 23/7/2016.Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan Thông tấn,báo chí.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2016 3:52:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký QH,chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Đại biểu,khách mời tham dự buổi gặp mặt.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:02:28 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Đại biểu,khách mời tham dự buổi gặp mặt.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:02:28 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:02:28 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:02:28 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:02:28 CH

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/07/2016 04:02:28 CH

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất