Sáng 22/7/2016, Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 22/7/2016, Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/07/2016 7:55:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/07/2016 09:33:33 SA

Dung lượng: 447,32kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/07/2016 09:33:33 SA

Dung lượng: 3,40MB

Tải ảnh gốc

Cờ Tổ quốc và Hiến pháp được đội nghi lễ trang trọng đưa vào lễ đài. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/07/2016 09:06:48 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Cờ Tổ quốc và Hiến pháp được đội nghi lễ trang trọng đưa vào lễ đài. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/07/2016 09:06:48 SA

Dung lượng: 694,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/07/2016 09:06:48 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/07/2016 09:06:48 SA

Dung lượng: 836,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất