Chiều 20/7/2016, Quốc hội thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Chiều 20/7/2016, Quốc hội thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2016 2:37:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2016 02:38:22 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất