Sáng 20/7/2016, Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Sáng 20/7/2016, Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2016 9:23:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2016 10:13:16 SA

Dung lượng: 4,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2016 10:13:16 SA

Dung lượng: 4,12MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2016 10:13:16 SA

Dung lượng: 3,90MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2016 03:58:23 CH

Dung lượng: 3,68MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2016 12:10:36 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2016 12:10:36 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất