Chiều ngày 14/7/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.


Tên album
Chiều ngày 14/7/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2016 5:53:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:57:17 CH

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:57:17 CH

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:57:17 CH

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:57:17 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:57:17 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu cựu Thanh niên xung phong các thế hệ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:57:17 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất