Chiều ngày 14/7/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN


Tên album
Chiều ngày 14/7/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2016 5:18:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:26:30 CH

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:26:30 CH

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:26:30 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:26:30 CH

Dung lượng: 3,05MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Đan Mạch CHARLOTTER LAUSEN.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:26:30 CH

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Thụy Điển CAMILLA MELLANDER.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2016 05:34:38 CH

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất