Ngày 13/7/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn học sinh,sinh viên dân tộc thiểu số Quỹ học bổng Vừ A Dính.


Tên album
Ngày 13/7/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn học sinh,sinh viên dân tộc thiểu số Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/07/2016 10:56:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại diện Sinh viên phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2016 11:07:33 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Đại diện Sinh viên phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2016 11:07:33 SA

Dung lượng: 951,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu dành tình cảm nồng ấm,quý mến đối với học sih,sinh viên dân tộc thiểu số Quỹ học bổng Vừ A Dính nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2016 11:07:33 SA

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu dành tình cảm nồng ấm,quý mến đối với học sih,sinh viên dân tộc thiểu số Quỹ học bổng Vừ A Dính nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2016 11:07:33 SA

Dung lượng: 3,30MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu dành tình cảm nồng ấm,quý mến đối với học sih,sinh viên dân tộc thiểu số Quỹ học bổng Vừ A Dính nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2016 11:07:33 SA

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu dành tình cảm nồng ấm,quý mến đối với học sih,sinh viên dân tộc thiểu số Quỹ học bổng Vừ A Dính nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2016 11:07:33 SA

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất