Chiều ngày 5/7/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.


Tên album
Chiều ngày 5/7/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/07/2016 6:19:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2016 06:25:01 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2016 06:25:01 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2016 06:25:01 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2016 06:25:01 CH

Dung lượng: 3,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2016 06:25:01 CH

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/07/2016 06:25:01 CH

Dung lượng: 3,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất