Ngày 1/7/2016.Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.


Tên album
Ngày 1/7/2016.Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/07/2016 12:50:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2016 12:59:17 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2016 12:59:17 CH

Dung lượng: 3,13MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2016 12:59:17 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2016 12:59:17 CH

Dung lượng: 3,35MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2016 12:59:17 CH

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tham mưu,phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Quốc hội Khóa XIV.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2016 12:59:17 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất