Sáng ngày 17/6/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam


Tên album
Sáng ngày 17/6/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/06/2016 10:07:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 11:41:35 SA

Dung lượng: 3,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 11:41:35 SA

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 11:41:35 SA

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 11:41:35 SA

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 11:41:35 SA

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 11:41:35 SA

Dung lượng: 3,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất