Chiều ngày 8/6/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.


Tên album
Chiều ngày 8/6/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/06/2016 5:32:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 05:34:29 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 05:34:29 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 05:34:29 CH

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 05:34:29 CH

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 05:34:29 CH

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba Herminio Lopez Diaz.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 05:34:29 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất